RARECARE
 English  Italian  Portuguese  German  Spanish  Dutch  Polish  French
News


RARECARENet: Building on the experience of RARECARE and, in collaboration with RCE and many others we have launched RARECARENet. Click here for more info.......

RARECARE beoogt een inschatting te maken van de ziektelast van zeldzame tumoren binnen Europa. Het doel van dit project is om een bruikbare definitie van "zeldzame tumoren" te ontwikkelen met de hierbij behorende lijst van tumorsoorten. Het project zal uiteindelijk de indicatoren die een weergave geven van de ziektelast (incidentie, overleving, prevalentie en sterfte) van zeldzame tumoren publiceren, gebaseerd op de gegevens van diverse Europese kankerregistraties.

The RARECARE partners
RARECARE Partners

RARECARE zal de kwaliteit en onderlinge vergelijkbaarheid van de gegevens van de kankerregistraties met betrekking tot zeldzame tumoren verbeteren. Het project zal strategieŽn gaan ontwikkelen voor de verspreiding van informatie tussen alle belangrijke actoren in het Europa-brede toezicht op en behandeling van zeldzame kankersoorten (artsen, patiŽnten, gezondheidswerkers, planners en onderzoekers).

RARECARE wordt mede gefinancierd door de Europese Commissie - Gezondheid en consumentenbescherming (DG SANCO), PHEA programma, en draagt onder andere bij aan projecten die zich bezighouden met de oprichting van netwerken voor zeldzame ziekten.

Het "Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori (Milaan, ItaliŽ) is de leidende organisatie voor dit project. Meer dan 15 Europese instellingen en organisaties nemen deel aan het RARECARE project als betrokken of samenwerkende partners.
This project is supported by the Executive Agency for Health and Consumers (EAHC) of the European Commission