RARECARE
 English  Italian  Portuguese  German  Spanish  Dutch  Polish  French
News


RARECARENet: Building on the experience of RARECARE and, in collaboration with RCE and many others we have launched RARECARENet. Click here for more info.......

RARECARE oszacuje rozmiar problemów zwiazanych z rzadkimi nowotworami w Europie. Celem projektu jest opracowanie uzytkowej definicji „rzadkiego nowotworu” oraz listy nowotworów spelniajacych te definicje. W oparciu o dane populacyjnych rejestrów nowotworów zostana obliczone wskazniki (zachorowalnosc, wskazniki 5-letnich przezyc, chorobowosc i umieralnosc) umozliwiajace ocene obciazenia rzadkimi nowotworami w Europie.

The RARECARE partners
RARECARE Partners

RARECARE oceni jakosc i porównywalnosc danych epidemiologicznych dotyczacych rzadkich nowotworów gromadzonych przez populacyjne rejestry nowotworów w Europie. W ramach RARECARE zostanie opracowana europejska strategia upowszechniania informacji wsród glównych podmiotów zaangazowanych w zwalczanie tych nowotworów i ich leczenie (lekarze-klinicysci, pacjenci, osoby zajmujace sie planowaniem w ochronie zdrowia, badacze).

RARECARE jest wspólfinansowany przez Komisje Europejska (the European Commission, EC) poprzez Rade Nadzorcza Zdrowia Publicznego i Ochrony Konsumenta (Public Health and Consumer Protection Directorate, DG SANCO), Agencje Wykonawcza Programu Zdrowia Publicznego (Public Health Executive Agency, PHEA), i wraz z innymi projektami przyczynia sie do tworzenia sieci dzialan na rzecz rzadkich chorób.

Projekt RARECARE jest realizowany przez Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori w Mediolanie przy wspóludziale ponad 15 instytucji i organizacji europejskich.
Ten projekt jest wspierany przez Komisje Europejska – Agencje Wykonawcza ds. Zdrowia i Konsumentów (Executive Agency for Health and Consumers, EAHC).